46,00

Το περιστέρι με το κλαδί ελιάς στο ράμφος του, αποτελεί σύμβολο ειρήνης και ευημερίας από αρχαιοτάτων χρόνων . Η ελιά περεταίρω, έχει πολύ σημαντικό ρόλο στην μυθολογία και τις θρησκείες πολλών πολιτισμών. Ενδεικτικά για τον χριστιανισμό, το κλαδί ελιάς που κρατούσε το περιστέρι ήταν για τον Νώε οιωνός ότι η ανθρώπινη ζωή θα ξανάρχιζε στην γη, μετά τον βιβλικό κατακλυσμό.

Κατηγορία: